Inspecció tècnica d'edificis

La finalitat d'aquesta inspecció és instituir un sistema periòdic de l'estat dels edificis d'habitatges per verificar l'obligació que tenen els propietaris de conservar i rehabilitar els seus immobles. Sobre la base dels resultats de l'informe, el nostre equip li oferirà les solucions necessàries per legalitzar l'estat del seu edifici.

 

Hi ha un termini per fer aquesta inspecció tècnica? 

Segons l'antiguitat de l'edifici, els terminis màxims previstos per demanar a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya el certificat d'aptitud corresponent, són els següents:

 

Antiguitat de l'edifici
Termini màxim per passar la inspecció 
Anteriors a 1930
Fins el 31 de desembre de 2012
Entre 1931 i 1950
Fins el 31 de desembre de 2013
Entre 1951 i 1960
Fins el 31 de desembre de 2014
Entre 1961 i 1970
Fins el 31 de desembre de 2015
A partir de 1971
del 31 de desembre de l'any en què l'edifici augmenti els 45 anys d'antiguitat.