626 493 100

Certificat d' eficiència energètica

¿Qué es la certificació energética?

 

La certificació d'eficiència energètica d'un habitatge o unitat del mateix és el procés pel qual es verifica la qualificació d'eficiència energètica obtinguda per l'edifici. Calcula el consum anual d'energia necessari per satisfer la demanda energètica de l'edifici en unes condicions normals de funcionament i ocupació.

Inclou la calefacció, refrigeració, ventilació, producció d'aigua calenta sanitària i la il·luminació.

És per tant una mesura comparativa de l'economia de la factura energètica de l'habitatge, edifici o local.

Aquest procés condueix a l'expedició d'un certificat i assignació d'una etiqueta d'eficiència energètica. Serà subscrit per tècnics certificadors que estiguin en possessió de la titulació acadèmica i professional habilitant.


La normativa

La llei estableix que a partir de l'1 de gener de 2013 tot habitatge que es posi en venda o lloguer ha de disposar d'un certificat d'eficiència energètica. La seva validesa serà de 10 anys.