626 493 100

Cèdula d' habitabilitat

Què són les cèdules d'habitabilitat?

La cèdula d'habitabilitat és el document que acredita el compliment dels requisits mínims d'habitabilitat establerts en el decret 141/2012 de la Generalitat de Catalunya. Té la funció d'acreditar, a més de que l'habitatge és habitable, la solidesa de l'edifici, i de continuar vigilant perquè els habitatges compleixin i sobretot mantinguin unes condicions d'habitabilitat dignes al llarg del temps.

 

La cèdula d'habitabilitat, que caduca als 15 anys, és obligatòria per a tots els habitatges, i es necessita per llogar i vendre un habitatge. També és necessària per donar d'alta els nous subministraments d'aigua, electricitat o gas.

 

És un document indispensable per poder tramitar el reagrupament familiar.