626 493 100

Altres

El nostre ampli equip tècnic també li ofereix el servei d'altres treballs com per exemple:

-Definició de fites i topografia de finques

-Projectes de divisió horitzontal d'edificis existents

-Certificats de legalització d'edificacions antigues

-Certificats de seguretat estructural d'edificis plurifamiliars

-Butlletins oficials per a instal·lacions

-Dictàmens i informes per a procediments jurídics